Krogerup Gods 1660-1946 – Nyt oplag

Så kan den meget efterspurgte årbog fra 2011 om Krogerup Gods igen erhverves. I ni kapitler fortælles Krogerups historie fra 1500-tallet til tiden lige efter besættelsen. Indledningsvis redegøres for slægterne Rostgaard og von der Maases ejerskab af godset, samt Brun-slægtens tid som strakte sig fra 1810 til 1939 hvor Ida Thesdorpf Brun døde. I 1942 overtog staten godset. I årbogen er der en beskrivelse af Krogerups barokhave og alle Rostgård-stenene. Også Krogerup Avlsgårds historie gennemgås. Endelig rundes der af med et kapitel om de til tider dramatiske år efter statens overtagelse frem til at højskolen blev indviet d. 6. november 1946.

Bogen koster 75 kr. og kan bestilles fra siden Publikationer