Bestyrelsen

Bestyrelsen i 2019/20

Peter Heiberg (Formand)
Nørredamsvej 3,
3480 Fredensborg
50 62 19 47
formand@lokalhistoriskforening.dk

Bent Skov Larsen (Næstformand)
Bogårdsvej 309
3050 Humlebæk
49 19 11 47
bent.sl@mail.tele.dk

Poul Christensen (Kasserer)
Sørupvej 60
3480 Fredensborg
51 37 42 47
fredhumlelokalhist@gmail.com

Erik Vestergaard Thomsen
Violvej 28
3050 Humlebæk
49 19 04 09
evt@privat.dk

Annette Engelstoft
Vænget 9
3050 Humlebæk
40 74 35 12
annette.engelstoft@gmail.com

Karen Lisbeth Poulsen
Langerødvej 33
3480 Fredensborg
20 14 64 66
karenlisbethpoulsen@gmail.com

Heidi Ølgaard 
Gammel Torpenvej 15
3050 Humlebæk
49 19 23 46
heidi.olgaard@gmail.com

Else Mariager (Suppleant)
Slotsvænget 15
3480 Fredensborg
50 70 90 47
else@bitco.dk

Jeppe Tom-Petersen (Suppleant)
Gl Strandvej 6
3050 Humlebæk
20 72 61 30
jeppe.tom-petersen@mail.dk