Archive For The “Formandens beretning” Category

Formandens beretning 2023

By |

  Formandens beretning til generalforsamlingen 20.2.2024 Foreningens medlemstal er særdeles stabilt: Vi er nu 432 medlemmer mod sidste års 439. I sidste generalforsamlingsperiode har bestyrelsen holdt syv møder. Bestyrelsens sammensætning Siden vores mangeårige formand, Peter Heiberg, forlod sin post, har Else Mariager været formand, og ny næstformand har været Tora Ribers. Else har fra første…

Read more »

Formandens beretning 2022

By |

Forening og bestyrelse Medlemstallet er i den forløbne periode øget med 20 (netto), og var pr 01-01-2023: 439 mod 01-01-2022: 419. Bestyrelsen har i 2022 siden generalforsamlingen afholdt fem bestyrelsesmøder. Foreningens møder og øvrige aktiviteter Emnerne for foreningens foredrag har som vanligt haft lokalt udgangspunkt, således fortalte advokat John Hemming efter generalforsamlingen om sin borgmester-tid….

Read more »

Formandens beretning 2021

By |

Formandens beretning for 2021 Forening og bestyrelse Medlemstallet er i den forløbne periode øget med 8 (netto) på trods af corona.  (Medlemstallet var 31-12-2021: 419 mod 31-12-2020: 411) Bestyrelsen har siden generalforsamlingen 2. september 2021 afholdt to bestyrelsesmøder. Ved konstitueringen efter sidste års generalforsamling blev posterne besat således, at ny sekretær blev Annette Engelstoft og…

Read more »

Formandens beretning 2020

By |

Formandens beretning for 2020-21 Forening og bestyrelse Medlemstallet er i den forløbne periode faldet en smule (31-12-2019: 417 | 02-06-2021: 388). Et lille fald (7%), hvilket vel er forklarligt med den situation, som har været gældende på grund af covid-19, hvor der i en lang periode ingen arrangementer har været. Ved konstitueringen efter sidste års…

Read more »