Toelt landsbys historie

DKK200,00

Toelt Landsbylaug bad for et par år siden tre af landsbyens beboere, Lise Kamper-Jørgensen, Jens Bossen og Lene Hemmingsen om at skrive landsbyens 800-årige historie. Det er nu sket på baggrund af et stort indsamlet historisk og lokalhistorisk materiale, interviews af flere af landsbyens ældre tidligere beboere og erindringer fra nuværende beboere.

Varekategori:

Beskrivelse

Toelts historie beskrives på 122 sider fra sidst i 1100 tallet, hvor landsbyen var Klostergods under Esrum Kloster, op gennem 1500 og 1600 tallet hvor Kronen overtog området og i en kortere periode omkr. 1670 blev landsbye nedlagt. De store landboreformer beskrives med fokus på udskiftningen af Toelt i 1783. Der fulgte en opblomstringstid i 1800 tallet og i begyndelsen af 1900 tallet beskrives, og man kan læse, hvorledes en driftig erhvervsmand kommer til at præge udviklingen i landsbyen gennem en årrække. Landsbyens oprindeligt 4 gårdes historie fortælles. Bogen slutter med en beskrivelse af livet i landsbyen i sidste del af 1900 tallet frem til i dag.

Ved forsendelse tillægges bogprisen 50 kr. til forsendelse (porto m.v.).