Velkommen til forårssæson 2022

Kære medlemmer

Så vover vi – corona til trods – at udsende programmet for foreningens første arrangementer i år:

Kvinden der samlede verden – om Marie Hammer

Torsdag den 24. februar kl. 19.30 på Fredensborg Bibliotek

Forfatteren Eva Tind har skrevet en romanbiografi om zoologen Marie Hammer. Eva Tind kommer og fortæller om den spændende videnskabskvindes verdensomspændende rejser og opdagelser.

Marie Hammer og hendes familie boede i en årrække i Fredensborg.

Foredraget er arrangeret i et samarbejde mellem lokalafdelingen af Foreningen Norden og Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.

Der er gratis adgang for medlemmer af foreningerne. For ikke-medlemmer er prisen 20 kr.

Generalforsamling 2022

Mandag den 28. februar kl. 19:30, Kulturstationen, Humlebæk Center 44

Foreningens generalforsamling afholdes iht. vedtægterne, hvorefter advokat og tidligere borgmester John Hemming vil fortælle om årene som borgmester 1998-2007, som bl.a. førte frem til sammenlægningen med Karlebo Kommune.

Omvisning i Københavns Museum ved museumsinspektør Stefanie Høy Brink

Lørdag den 5. marts, kl. 14:00, Københavns Museum, Stormgade 18, 1555 København V

Omvisningen tager os med ”bag kulisserne” i det nye museum og den giver et indblik i det arbejde, der er gået forud for udstillingerne: bl.a. udgravninger, forskning og udvælgelse af genstande. Hør om den smukke fredede bygning fra 1894 og dens historie som Overformynderi og senere som hjemsted for Børneværnet og Boliganvisningen. Få indblik i nogle af de mange valg og ikke mindst fravalg, som har fundet sted.

Museumsbesøget koster 100 kr. (inkl. entre, rundvisning samt kaffe og kage).

Der vil være særskilt tilmelding, som udsendes primo februar. Bemærk at man selv skal sørge for transport til og fra museet.

Broerne i Fredensborg Kommune

Tirsdag den 29. marts kl. 19:30 Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center

Lokalhistoriker Peter Aarby, Nivå, vil i foredraget fortælle om de mange broer i kommunen. Aarby vil bringe os gennem historien fra de første stenbuebroer til andre af kommunens nuværende og tidligere broer, som har betydet så meget for opbygningen af den infrastruktur i kommunen, vi kender i dag.

Undervejs vil et righoldigt billedmateriale af broerne blive vist, hertil kommer de oprindelige tegninger til bygningen af disse samt ikke mindst ældre kort, der viser broernes placering og deres indpasning i vejnettet m.v.

 

Fra april til juni er der aftalt flg. foredrag:

  • 12-04-2022                   Bror Westman fortæller om sin opvækst i en kunstnerfamilie i Fredensborg.
  • 20-04-2022                   Foredrag om historien bag Kølles Gård.
  • 01-05-2022                   Rundvisning i Fredensborg Museum suppleret med foredrag om tidligere tiders bondekost.
  • 18-05-2022                   Humlebæk i malerkunsten.
  • Maj/juni 2022              Besøg i Thorsvighus og foredrag om Hans Scherfig. (Dato endnu ikke fastlagt)

Arrangementerne vil desuden blive meldt ud pr mail eller pr brev til de medlemmer, som ikke har mail.

Det nystartede Fredensborg Folkeuniversitet er kommet rigtig godt fra start med udsolgt melding til de fire første foredrag om Fredensborg Slot i anledning af 300-året.

Vi håber at rigtig mange af vore medlemmer har gjort brug af det meget favorable tilbud om deltagelse til halv pris.

Folkeuniversitetet byder jo på andet end historiske foredrag.