Foreningens privatlivspolitik

Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forening
Privatlivspolitik

Formål:
I henhold til databeskyttelsesloven skal foreningen oplyse foreningens medlemmer om hvad formålet er med indsamling af personoplysninger, og hvor længe oplysningerne opbevares.
For at opfylde dette krav er der udarbejdet denne privatlivspolitik, som frem over vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.
Oplysninger om medlemmer:
De oplysninger, der registreres, er dem, der er nødvendig for opkrævning af kontingent og for foreningskommunikation, og i relation til personoplysninger er det:
• Navn
• Adresse
• E-mail
• Telefon nr.

Ovenstående oplysningerne afgives af det nye medlem enten skriftligt eller mundtligt.

Medlemskartoteket har kun bestyrelsen adgang til.

Oplysningerne må kun anvendes til ovenstående formål.

Udtrådte medlemmer slettes i medlemskartoteket efter udløb af sidste års medlemskab.

Godkendt af bestyrelsen:

Den 12 /6 2018