FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISK FORENING

 
Download seneste program som PDF-fil

Eftermiddag i Kratbjerghus' have

Tidspunkt: 02.06.2018 kl. 15:00 | Mødested: Praestemosevej 6, Fredensborg | Varighed: 2

Hanne og Bjarne Als, Bering House of Flowers, vil denne eftermiddag tage os rundt i deres dejlige store have, hvor rododendron står i fuldt flor. Bjarne Als vil fortælle om blomsterbinding og binde en buket. Maleren Harald Leth boede i mange år i Kratbjerghus og hentede sine motiver lige udenfor døren - også det vil der blive berettet om. Der vil blive budt på et glas vin og snacks. 

Medlemmer gratis - 100 kr. for ikke-medlemmer. 

Da der har vist sig endda meget stor forhåndsinteresse for arrangementet sker tilmelding efter ”først til mølle” princippet.

Tilmelding starter søndagd. 15. april kl. 08:00, og tilmeldinger skal være pr mail til: peter@heibergs.net

Humlebaek kirke og kirkegaard

Tidspunkt: 11.09.2018 kl. 18:30 | Mødested: Humlebaek Kirke | Varighed: 1,5

Humlebæk kirke blev indviet for 150 år siden 20 december 1868. Bent Skov Larsen tager deltagerne med på en vandring på Humlebæk kirkegård og vil fortælle om udvalgte gravsteder. Vi slutter i Humlebæk kirke, hvor kirkens historie bliver fortalt.

Der er tilmelding til denne tur til bent.sl@mail.tele.dk eller telefon 49191147.

Den unge Christian 4.

Tidspunkt: 09.10.2018 kl. 19:30 | Mødested: Lindehuset, Jernbanegade 28B, Fredensborg | Varighed: 2

Gorm Tortzen fortæller hvordan  Christian 4. seks år gammel begyndte at gå i skole. Hans stilebøger fra årene 1583-1593 er lykkeligvis bevaret og giver et enestående indblik i drengens udvikling og i den undervisning i latin og dansk, han fik af sin lærer Hans Mikkelsen. Foredraget vil give prøver på prins Christians stile, hvoraf flere handler om hans ophold i Nordsjælland. 

Ingen tilmelding nødvendig
nej

Fra havnefogedbolig til kunstmuseum

Tidspunkt: 23.10.2018 kl. 13:00 | Mødested: Lindehuset, Jernbanegade 28B, Fredensborg | Varighed: 2

Bent Skov Larsen fortæller Louisiana historie fra området var en del af Humlebæk havns område, senere ejet af Alexander Brun fra Krogerup. I 1956 overtaget af Knud W. Jensen, der åbner sit kunstmuseum her for 60 år siden d. 14. august 1958.

Ingen tilmelding nødvendig
nej

Ung i 70'ernes Humlebaek

Tidspunkt: 01.11.2018 kl. 19:30 | Mødested: Kulturstationen, Humlebaek | Varighed: 2

Forfatteren Christian Jungersen fortæller om at være unge i 70'ernes Humlebæk.

Ingen tilmelding nødvendig
nej

Info

Alle er velkomne til vore arrangementer. Ved vores arrangementer vil der - hvis ikke andet er meddelt forud - være entre på 20 kr. for ikke medlemmer. Hvis der serveres kaffe er prisen 20 kr.