FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISK FORENING

 
Download seneste program som PDF-fil

Tidspunkt: 23.11.2017 kl. 14:00 | Mødested: | Varighed: 2

Aase Ingerslev og Peter Heiberg fortæller om Villa Kullabergs historie, som strækker sig over mere end hundrede år. Villaen blev bygget omkr. år 1900 af kaffegrossisten Isak Siesby. Efter dennes død blev en stor del af parken udstykket og villaen var siden pensionat, hovedsæde for IKEA og kræftbehandlingscenter.

Ingen tilmelding nødvendig
nej

Tidspunkt: 18.01.2018 kl. 19:30 | Mødested: | Varighed: 2

Museumsinspektør Susan Johnsen fortæller i foredrag om et tilsyneladende ændret syn på kvinder fra middelalder til reformation og diskuterer mulige årsager til forringelsen af kvinders vilkår efter Reformationen. Var det økonomiske, religiøse eller politiske motiver, der lå bag det nye kvindesyn?

I vikingetidens slutning var kvinders stilling god. Ved kristendommens ankomst til Norden bibeholdt kvinderne i første omgang denne stærke stilling i samfundet trods begyndende ændringer som f.eks. forringelse af frillebørns arveret. Med tiden blev Mariadyrkelsen i det nu katolske Norden særdeles stærk og med den fulgte en forherligelse af kvindelighed. Efter Reformationen begyndte et helt andet syn på kvinder tilsyneladende at gøre sig gældende. Kvindernes rettigheder i samfundet forsvandt hastigt, seksualmoralen ændredes ovenfra med brug af magt, og hekseprocesserne bredte sig som en steppebrand over hele det nylig reformerte og calvinistiske Nordvesteuropa.

Ingen tilmelding nødvendig
nej

Kongernes Nordsjælland

Tidspunkt: 14.03.2018 kl. 19:30 | Mødested: Lindehuset, Fredensborg | Varighed: 2

Skovrider og kgl. Jægermester Jens Bjerregaard Christensen fortæller om ideen, tilblivelsen og indholdet bag Nationalparken Kogernes Nordsjælland, samt om betydningen for de lokale borgere af at blive nabo til nationalparken.

Ingen tilmelding nødvendig
nej

Info

Alle er velkomne til vore arrangementer. Ved nogle arrangementer vil der være entre på 20 kr. for ikke medlemmer. Hvis der serveres kaffe er prisen 20 kr.