FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISK FORENING

 
Publiceret d. 3/2/2016

Toelt landsbys historie gennem 800 �r

Toelt Landsbylaug bad for et par år siden tre af landsbyens beboere, Lise Kamper-Jørgensen, Jens Bossen og Lene Hemmingsen om at skrive landsbyens 800-årige historie. Det er nu sket på baggrund af et stort indsamlet historisk og lokalhistorisk materiale, interviews af flere af landsbyens ældre tidligere beboere og erindringer fra nuværende beboere.
Toelts historie beskrives på 122 sider fra sidst i 1100 tallet, hvor landsbyen var Klostergods under Esrum Kloster, op gennem 1500 og 1600 tallet hvor Kronen overtog området og i en kortere periode omkr. 1670 blev landsbye nedlagt. De store landboreformer beskrives med fokus på udskiftningen af Toelt i 1783. Der fulgte en opblomstringstid i 1800 tallet og i begyndelsen af 1900 tallet beskrives, og man kan læse, hvorledes en driftig erhvervsmand kommer til at præge udviklingen i landsbyen gennem en årrække. Landsbyens oprindeligt 4 gårdes historie fortælles. Bogen slutter med en beskrivelse af livet i landsbyen i sidste del af 1900 tallet frem til i dag.

Den kan bestilles via siden: Publikartioner


Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013