FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISK FORENING

 
Publiceret: 28.06.2018

Ny hjemmeside

Det er antagelig blevet bemærket, at foreningens hjemmeside pt er lidt nødlidende. Det er f.eks. ikke muligt at skrive: æ-ø-å. i overskrifter Det er blevet anledningen til, at den flyttes til en anden vært, og at der sker en layoutmæssig fornyelse. I forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside vil stort set alle foreningens udgivelser kunne downloades herfra. Den ny side vil være klar ultimo 2018.

Publiceret: 17.06.2018

Dageloekke Landsby

Erindringer og historier fra Dageløkke - 10 i alt illustreret med 60 billeder. Der er beretninger om udskiftningen i slutningen af 1700-tallet  og landsbyens første skoler: Frederik 5.s Rytterskolen fra 1721 og forskolen fra 1912. Livet i hverdag og fest i landsbyen og på gårdene skildres ligeledes i et par af beretninger. Mord og dødsmasker berettes der også om. Årbogen 2018 rundes af med fortællingen om Bofællesskabet Bakkens lidt over 40 års historie skrevet af en beboer, der har været med hele vejen.

For- og bagside prydes af malerier fra Dageløkke af Benny Bau.  

Publiceret: 17.06.2018

Broen 2018-2

Nu er bladet med efterårsprogam uddelt til medlemmerne. Er du endnu ikke medlem af foreningen, så er der blot et klik til indmeldelse.

Publiceret: 01.06.2018

Fredensborgs 7 havne

Sletten Havn (Foto: Phillip Nørgaard)

I ”Fredensborgs Havne” kan man læse historierne om, hvordan indbyggerne gennem flere generationer har brugt havet til fiskeri og transport, og hvordan kronen fra midten af 1700-tallet tog initiativ til etableringen af krigshavne ved Nivå og Humlebæk. I fem artikler følges havnenes udvikling fra deres anlæggelse til i dag, hvor de primært bliver brugt til lystsejlads.

Hæftet beretter både om perlerækken af havne langs Øresund og havnene ved Esrum Sø: Galejhavnen og Nivaagaard Teglværks Havn, Nivå Havn, Humlebæk Havn, Sletten Havn, Sørup Havn og Fredensborg Havn.

”Fredensborgs Havne” er blevet til i et samarbejde mellem Fredensborg Arkiverne, Nivaagaard Teglværks Ringovn, Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening og Museum Nordsjælland. Udgivelsen er muliggjort takket være økonomisk støtte fra Fredensborg Kommunes Kulturudvalg.

Museum Nordsjælland har stået for redaktionen, Fredensborg Arkiverne har fundet fotos frem af gemmerne, mens forfatterne fra de øvrige kulturhistoriske institutioner har leveret artikler og supplerende billeder. For at hæftet kunne få en rig billedside, blev fotografen Phillip Nørgaard engageret til at tage fotos af havnene. Da Nørgaard selv er en dreven sejler, rummer hæftet billeder af havnene fra både land- og vandsiden, hvor de smukke havne rigtig kommer til deres ret.

Fra mandag d. 4. juni kan hæftes hentes gratis på kommunens biblioteker, i turistinformationen i Fredensborg, i Bådklubben Sletten Havn, hos havnefogeden i Humlebæk Havn, på Fredensborg Arkiverne, på Nivaagaard Teglværks Ringovn og på Hørsholm Egns Museum.

Publiceret: 17.01.2018

Nyt nummer af Broen

Nu er bladet med forårsprogam og kontingentopkrævning på vej ud til medlemmerne. Er du endnu ikke medlem af foreningen, så er der blot et klik til indmeldelse.

Første Forrige   1 2 3 4 of 4  Næste Sidste

Arkiv

2018
2017
2016
2015
2014
2013