FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISK FORENING

 
Publiceret: 14.02.2017

Generalforsamling tirsdag d. 21. februar 2017 - annoncering

Publiceret: 26.06.2016

Ny årbog om landsbyen Langstrup

Publiceret: 02.03.2016

Toelt landsbys historie gennem 800 år

Toelt Landsbylaug bad for et par år siden tre af landsbyens beboere, Lise Kamper-Jørgensen, Jens Bossen og Lene Hemmingsen om at skrive landsbyens 800-årige historie. Det er nu sket på baggrund af et stort indsamlet historisk og lokalhistorisk materiale, interviews af flere af landsbyens ældre tidligere beboere og erindringer fra nuværende beboere.
Toelts historie beskrives på 122 sider fra sidst i 1100 tallet, hvor landsbyen var Klostergods under Esrum Kloster, op gennem 1500 og 1600 tallet hvor Kronen overtog området og i en kortere periode omkr. 1670 blev landsbye nedlagt. De store landboreformer beskrives med fokus på udskiftningen af Toelt i 1783. Der fulgte en opblomstringstid i 1800 tallet og i begyndelsen af 1900 tallet beskrives, og man kan læse, hvorledes en driftig erhvervsmand kommer til at præge udviklingen i landsbyen gennem en årrække. Landsbyens oprindeligt 4 gårdes historie fortælles. Bogen slutter med en beskrivelse af livet i landsbyen i sidste del af 1900 tallet frem til i dag.

Den kan bestilles via siden: Publikartioner

Publiceret: 27.02.2016

Generalforsamling med stort fremmøde

Der var mødt omkr. 60 medlemmer op til foreningens  generalforsamling, hvor formanden aflagde beretning og et par vedtægtsændringer blev vedtaget.

I bestyrelsen blev indvalgt to nye suppleanter (Else Mariager og Annette Engelstoft), idet foreningens mangeårige bestyrelsesmedlemmer Carl Nielsen og Niels-Jørgen Pedersen efter 35 aktive år i foreningen valgte at trække sig.

Efter generalforsamlinge fortalte aftenens dirigent, formand for kommunens kulturudvalg Ulla Hardy Hansen, om kulturpolitik i Fredensborg Kommune.

Publiceret: 21.01.2016

Røverfortællinger fra 1700-tallets Fredensborg

Ny novellesamling om begivenheder, som nok eller meget vel kunne have udspillet sig i Fredensborg og omegn i 1700-tallet. Fortællingerne er skrevet af Søren Widding og udgivet posthumt. Det er rene røverfortællinger med små kriminalgåder iblandet refleksioner over ret og retfærdighed. Widdings fortælleglæde og store interesse for lokal- og retshistorie kombineret fornægter bestemt sig ikke. Han bruger de lokaliteter, han kendte så godt, Slottet, Birkedommergården, kulsviernes Gribskov og endelig Regensen, hvor han boede i sin studietid. 

Den kan købes hos Fredensborg Boghandel for 149,50 kr.  eller via SAXO for 149,50 kr. + porto.

Første Forrige   1 2 3 of 3  Næste Sidste

Arkiv

2017
2016
2015
2014
2013